plaatje van walnoten

Aanpak

Het doel van mijn aanpak is het realiseren van een gezonde actieve leefstijl door het voedings-, beweeg- en leefpatroon te analyseren en hier een advies en begeleiding op maat aan te koppelen in de vorm van een persoonlijk vitaalplan. In dit plan kunnen o.a. de volgende zaken worden uitgewerkt:

Het is belangrijk om haalbare, motiverende doelen te stellen, waarbij de mentale fitheid een belangrijke succesfactor is. Er wordt dan ook uitgegaan van een totaalbenadering waarbij inzicht en coaching op voedings-, fysiek- en mentaalgebied centraal staan. Door te werken aan een combinatie van deze factoren kan er een snel, maar vooral duurzaam resultaat worden behaald.