plaatje van fietser op weg naar zijn werk

Vitaal samenwerken

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is niet meer weg te denken uit ons dagelijks werk. Zo is er steeds meer aandacht voor goede arbeidsomstandigheden, milieuaspecten, huisvesting en werkplekinrichting maar een enthousiaste en gezonde medewerker maakt uiteindelijk het verschil.

Niet altijd hebben we onze gezondheid in eigen hand, toch kunnen we zelf veel doen om de kwaliteit van ons leven te verbeteren en ook de werkgever kan hierin zijn medewerkers stimuleren en ondersteunen. Door de medewerker te laten groeien in vitaliteit wordt een duurzame participatie in zowel het werk als in het privéleven bevorderd. Investeren in vitaliteit en inzetbaarheid is een strategisch thema en loont.

Resultaat vitaliteitsmanagement

Aanpak

Afhankelijk van de wensen van de organisatie kan de aanvliegroute worden vastgesteld en een programma op maat worden gemaakt. Belangrijk hierin is een integrale, meerdimensionale benadering (aandacht voor voeding, beweging, ontspanning en persoonlijke ontwikkeling), bijvoorbeeld: